Calle Zabalgaina, 5, oficina 4, 31180 Zizur Mayor, Navarra
691 55 29 07
info@equala.es

Lege oharra

WEBGUNEAREN TITULARRAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK Informazioaren Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 10. artikuluan xedatutako informazio-betebeharra betetzeko, Equala Iniciativas, S.L., B26412742 IFK duena, aurrerantzean Equala Iniciativas, equala.es webgunearen titular gisa (helbidea: Zabalgaina kalea 5, 4. bulegoa, 31180 posta-kodea, Zizur Nagusia, Nafarroa),  Web orri honetako erabilera-baldintzak, erantzukizun-mugak eta  equala.es domeinu  izenarekin argitaratzen den webgunearen Erabiltzaileek beren gain hartzen dituzten eta errespetatzeko konpromisoa hartzen duten betebeharrak arautzen dituen informazio hau jakinarazten dizuegu.

ERABILERA-BALDINTZAK

Equala.es erabiltzeak Equala.es-en Erabiltzaile izaera ematen du, pertsona fisikoa edo juridikoa izan, eta, nahitaez, lege-oharrean jasotako klausula eta baldintza orokor guztiak osorik eta erreserbarik gabe onartzea dakar. Erabiltzailea ez badago ados lege-ohar honen klausula eta erabilera-baldintzekin, ez du web orria erabiliko. Lege-ohar honek aldaketak eta eguneratzeak ditu; beraz, Equala Iniciativas sozietateak argitaratutako bertsioa desberdina izan daiteke Erabiltzailea atarira sartzen den une bakoitzean. Beraz, Erabiltzaileak lege-oharra irakurri behar du equala.es gunera sartzen den guztietan.

Equala.es atariaren bidez, Equala Iniciativas-ek Erabiltzaileari irisgarritasuna errazten dio Equala Iniciativas-ek edo baimendutako hirugarrenek Internet bidez argitaratutako hainbat Eduki eskuratzeko eta erabiltzeko.

Erabiltzailea behartuta dago eta konpromisoa hartzen du equala.es eta Edukiak indarreko legeriaren, lege-oharraren eta jakinarazten zaion beste edozein abisu edo jarraibideren arabera erabiltzera, dela legezko abisu honen bidez, dela equala.es  osatzen duten Edukien barruko beste edozein lekutan, dela bizikidetza-arauekin, moralarekin eta oro har onartzen diren ohitura onekin.

Horretarako, Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du edukiak honako helburuekin EZ erabiltzeko:  legezko oharrean edo indarreko legedian debekatutako eta hirugarrenen eskubide eta interesei kalte egiten dien edo, edozein modutan, biltegiratutako edukiak, ekipo informatikoak edo dokumentuak, artxiboak eta edozein motatako edukiak normaltasunez erabiltzea kaltetu, baliogabetu, hondatu edo galaraz dezakeen helburuarekin, ekipo informatikoa propioa izan, zein Equala Iniciativasek kontratatutakoa izan, zein beste erabiltzaile batena edo Interneteko edozein erabiltzailerena izan (hardwarea eta softwarea).

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du equala.es guneak duen edozein material ez transmititzeko, zabaltzeko edo hirugarrenen eskura ez jartzeko, hala nola informazioak, testuak, datuak, edukiak, mezuak, grafikoak, marrazkiak, soinuaren edota irudiaren fitxategiak, argazkiak, grabazioak, softwarea, logotipoak, markak, ikonoak, teknologia, argazkiak, loturak, diseinu grafikoa eta iturburu-kodeak, edo beste edozein material. Era berean, horrekin guztiarekin bat etorriz, Erabiltzaileak ezin izango du:

• Edukiak erreproduzitu, kopiatu, banatu, eskuragarri jarri edo beste edozein modutan jendaurrean komunikatu, eraldatu edo aldatu, beti ere, Equala Iniciativas enpresaren baimen idatzi eta esplizitua ez badago, dagozkion eskubideen titularra baita, edo legez hori baimenduta ez badago.

Equala Iniciativas edo haren titularren copyright-a  eta  eskubide-erreserbaren identifikaziorako gainerako datuak, aztarna edota identifikatzaile digitalen, ur-marken edo horiek ezagutzeko ezarritako beste edozein baliabide teknikoren identifikazio-datuak ezabatu, manipulatu edo edozein modutan aldatu.

Erabiltzaileak ez du Edukirik eskuratu beharko, ezta eskuratzen saiatu ere, honakoak ez diren bestebaliabide batzuk erabiliz: kasuaren arabera,  horretarako dituen bitartekoak edo prozedurak, edo Edukiak dauden web-orrietan horretarako adierazitakoak, edo, oro har, Interneten xede horretarako erabili ohi direnak, baldin eta equala.es eta bere Edukien kalterik edo erabilezintasunik sortzeko arriskurik ez badakarte.

JABETZA INTELEKTUALA

Equala.es orrian agertzen diren marka, izen komertzial edo zeinu bereizgarri guztiak Equala Iniciativas-enakedo, hala badagokie, beren jabeenak dira, eta ez da ulertuko Erabiltzaileari aipatutako marka, izen komertzial edota zeinu bereizgarrien gaineko eskubiderik ematen dionik, ezta  Eduki horien gainean dauden edo egon daitezkeen ustiapen-eskubiderik ere, Ataria edo Edukiak erabiltzeak edo bertan sartzeak. Era berean, Edukiak Equala Iniciativas erakundearen jabetza intelektuala dira, edo, hala badagokie, hirugarrenena; beraz, jabetza intelektualaren eskubideak Equala Iniciativas enpresaren titulartasunpekoak dira, edo hura erabiltzeko baimena eman duten hirugarrenenak, eta haiei dagokie haiek ustiatzeko eskubideak esklusiboki baliatzea, edozein modutan, eta, bereziki, erreproduzitzeko, banatzeko, jendaurrean komunikatzeko eta eraldatzeko eskubideak. Web honetan jasotako informazioa baimenik gabe erabiliz gero, edo Equala Iniciativas enpresaren edo equala.es atarian sartutako hirugarrenen jabetza intelektualeko edo industrialeko eskubideak urratuz gero, edukiak laga badituzte, legez ezarritako erantzukizunak izango dituzte.

EQUALA.ES ENPRESAREN ERABILGARRITASUNA

Equala Iniciativas-ek ez du bermatzen equala.es atariko eta haren Edukietarako sarbidean etenaldirik edo akatsik ez dagoenik, ezta eguneratuta dagoenik ere, baina ahaleginak egingo ditu, hala badagokio, horiek saihesteko, zuzentzeko edo eguneratzeko. Horrenbestez, Equala Iniciativas enpresak ez du bere gain hartuko telekomunikazio-sareetan akatsak edo deskonexioak izateagatik Erabiltzailearengan sortutako edozein motatako kalte edo galeren erantzukizuna, akatsak edota deskonexioak atariko zerbitzua etetea, ezeztatzea edo etetea dakartenean, zerbitzua eman bitartean edo aldez aurretik.

Equala Iniciativas sozietateak kanpoan uzten du, indarreko legerian jasotako salbuespenekin, equala.es  eta edukien funtzionamenduaren eskuragarritasunik, jarraitutasunik edo kalitaterik ezaren ondorioz sor daitezkeen mota guztietako kalte-galerengatiko erantzukizun oro, Erabiltzaileak equala.es eta Edukiei esleitu ahal izan dien baliagarritasun-itxaropena ez betetzeagatik.

Web honetan agertzen diren Hiperesteken funtzioa Erabiltzaileari gaiari buruzko informazioa duten beste webgune batzuen berri ematea baino ez da. Hiperesteka horiek ez dira inolako iradokizun edo gomendio.

Equala Iniciativas-ek ez ditu bere gain hartzen estekatutako orri horien Edukiak, Hiperesteken funtzionamendu edo erabilgarritasuna, ezta esteka horien emaitza ere, eta ez du bermatzen birusik edo bestelako elementurik ez dagoela sistema informatikoan (hardwarea eta softwarea), dokumentuetan edo fitxategietan aldaketak eragin baditzakete, eta ez du inolako erantzukizunik Erabiltzaileari arrazoi horrek eragindako edozein motatako kalteengatik.

Equala.es aplikazioan sartzeak ez du esan nahi Equala Iniciativas enpresak birusik, zizarerik edo bestelako elementu informatiko kaltegarririk ez dagoela kontrolatu behar duenik. Erabiltzaileari dagokio, nolanahi ere, programa informatiko kaltegarriak detektatzeko eta desinfektatzeko tresna egokiak izatea; beraz, Equala Iniciativas ez da arduratzen equala.es atariak zerbitzua ematean gerta daitezkeen segurtasun-akatsez, ezta Erabiltzailearen edo hirugarrenen (hardwarea eta softwarea) sistema informatikoari, biltegiratutako fitxategiei edo dokumentuei sor dakizkiekeen kalteez ere,  Webguneko zerbitzu eta Edukietara konektatzeko erabiltzen den Erabiltzailearen ordenagailuan birusak egoteagatik, nabigatzaileak gaizki funtzionatzeagatik edo eguneratuta ez egoteagatik.

Equala.es atariaren zerbitzua eta Edukiak emateak, printzipioz, iraupen mugagabea du. Equala Iniciativas enpresak, hala ere, baimena du equala.es zerbitzua edota edozein Eduki edozein unetan amaitutzat emateko edo eteteko. Hori posible denean, Equala Iniciativas-ek equala.es  amaitu edo eten dela ohartaraziko du aldez aurretik.

EQUALA.ES KALITATEA

Equala.es atariaren bidez ematen diren informazio eta zerbitzuen ingurune dinamiko eta aldakorra dela eta, Equala Inciativas taldeak bere ahaleginik onena egiten du, baina ez du bermatzen Edukien egiazkotasun, zehaztasun, fidagarritasun, erabilgarritasun edota gaurkotasun osoa. Atari hau osatzen duten orrialdeetan dagoen informazioa informazio-, kontsulta-, dibulgazio- eta publizitate-arlokoa baino ez da. Inola ere ez dute eskaintzen konpromiso loteslerik edo kontratu-konpromisorik.

ERANTZUKIZUNA MUGATZEA

Equala Iniciativas-ek baztertu egiten du Erabiltzaileak informazio horretan oinarrituta har ditzakeen erabakiengatiko erantzukizun oro, bai eta equala.es atariko dokumentuek eta grafikoek izan ditzaketen akats tipografikoengatik. Informazioa aldian behin aldatu ahal izango da, Edukiak zabaldu, hobetu, zuzendu edo eguneratzeagatik informazioaren Edukia aldez aurretik jakinarazi gabe.

JAKINARAZPENAK

Equala Inciativas-ek edozein bide erabiliz Erabiltzaileari egiten dizkion jakinarazpen eta komunikazio guztiak eraginkortzat joko dira ondorio guztietarako.

JURISDIKZIOA

Lege Ohar honen interpretazioari, aplikazioari eta betetzeari buruz sortzen diren auzi guztietarako, bai eta hura erabiltzetik erator daitezkeen erreklamazioetarako ere, parte hartzen duten alderdi guztiak Nafarroako probintziako epaile eta auzitegien menpe jartzen dira, eta beren-beregi egiten diete uko legokiekeen beste edozein foruri.

APLIKATU BEHARREKO LEGERIA

Lege-ohar hau indarrean dagoen Espainiako araudiak arautzen du.