Genero berdintasunean eta EGEn aholkularitza espezializatua. Nafarroa, Euskal Herria eta Errioxa.

Genero berdintasunean eta EGEn aholkularitza espezializatua. Nafarroa, Euskal Herria eta Errioxa.

EGIN JAUZI

Inbertitu ezagutzan. Sortu BERDINTASUNA

Equala Iniciativas genero berdintasunean  aditua da, aholkularitza eskaintzen du 2001etik.


Xedea: administrazio, enpresa, elkarte eta bestelako erakundeekin lan egin, prozesu eta neurriak ezarriz, eremu guztietako emakumeei  eskubide, aukera eta emaitzen berdintasuna lortzeko bidean aurrera egiten laguntzeko, ikuspegi intersekzional batetik, ingurumenaren jasangarritasunetik eta gure inguru hurbilaren zaintzatik.


Ikuspegia: Nafarroan genero berdintasunaren eremuan aholkularitza zerbitzu erreferentziala izaten jarraitu, eta gure gizarteari ekarpena egiteko bestelako eremuetan aurrera egiteko lanean jarraitu.


Enpresetan genero berdintasuna ezartzeko IGE prozeduran Nafarroako Gobernuaren Nafarroako Berdintasunerako Institutuak akreditatua.

Eusko Jaurlaritzaren Emakundek (Emakumearen Euskal Erakundea) homologatua.

Nafarroako Gobernuaren InnovaRSE (Enpresen Gizarte Erantzukizuna) Kudeaketa Sisteman akreditatua,

Zerbitzuak

Zer egiten dugu?

Berdintasun Planak

landu, ezarri eta ebaluatu.

Formakuntza

eduki, iraupen eta metodologia egokituak.

Sentsibilizazioa

kanpaina, euskarri eta lantegien bitartez.

Ikerkuntza

diagnostikoak eta ebaluazioak egiten ditugu heziketan, gazteria genero ikuspegiarekin, besteak beste.

Laguntza teknikoa

programak, egitasmoak eta berariazko ekintzak sortzeko.

Eginkizunak bateratzeko baliabideak

Ludoteka zerbitzu eta kanpaldien koordinazio eta kudeaketa osoa.

RSE

Antolakundeen jasangarritasunerako prozedurak.

Eta askoz gehiago…

Azaldu zure ideia eta burutuko dugu.

Programa nabarmenak

15 urte baino gehiagoko eskarmentua eta gero, esperientzia eta ikasketa asko lortu ditugu, hauek dira berriki burututako zenbait egitasmo:

ULTZAMAKO OINARRIZKO GIZARTE-ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako jarduera koordinatzeko tokiko protokoloa diagnostikatzeko eta egiteko prozesua (2020)

MENDABIAKO UDALA

Mendabiako Berdintasun Plana diseinatzea eta idaztea (2020-2023)

IRUÑERRIKO ZERBITZUAK S.A. (SCPSA)

“Sexu-jazarpenaren eta sexuan oinarritutako jazarpenaren aurkako prebentzioa eta jarduketa” Protokoloa egitea, sentsibilizazio-saioak eta prestakuntza espezifikoa (2019-2020)

Bereizi zaitez

Gainera

LEARN MORE

Laguntzaile sare zabala daukagu, komunikazioan, sortze prozesuetan eta teknologia berrietan adituak, besteak beste…

Lau hitzok

definitzen gaituzte

PERTSONAK

Pertsonak aldaketaren motorra direla uste dugu. Horregatik, gure egitasmoak pertsonak erdigunean jar daitezen diseinatzen ditugu.

KONPROMISOA

Emakumeen eta gizonen berdintasun errealarekin ikuspegi intersekzional batetik ulertuta; pertsonekin; ingurumenaren jasangarritasunarekin; inguru hurbilarekin eta gure egitasmoen eraginkortasunarekin.

BERRIKUNTZA

Ematen dugun pauso bakoitzarekin aurrera egin nahi dugu. Horregatik, etengabeko garapenean murgilduta gaude, inguratzen gaituen errealitateari zehaztasunez egokitzeko.

KALITATEA

Kalitatea balio gisa, planifikaziotik abiatu eta emaitzen balantzeraino. Prozesu osoan zehar jarraipenaren eta ebaluazioaren garrantzia ahaztu gabe.

Erakunde bezeroak

Berriki elkar lanean aritu garen erakunde batzuen zerrenda: